Wat is het verschil tussen een professioneel en een niet-gecertificeerd alarmsysteem?

 • Geplaatst op
 • Auteur: Mega Security
Wat is het verschil tussen een professioneel en een niet-gecertificeerd alarmsysteem?

Zodra u besluit om uw appartement, huis of kantoor te beveiligen, staat u voor de keuze: een professioneel beveiligingssysteem of een alledaags, niet-gecertificeerd, alarmsysteem aanschaffen.

Zodra u besluit om uw appartement, huis of kantoor te beveiligen, staat u voor de keuze: een professioneel beveiligingssysteem of een simpel, niet-gecertificeerd, alarmsysteem aanschaffen.

Zonder onder te duiken in de nuances, lijken de verschillen onbeduidend en kan elke beveiligingsapparatuur de taak met succes afhandelen. Maar de wens om te besparen leidt tot veel problemen. Bij een simpel, niet-gecertificeerd, alarmsysteem zijn de detectoren gevoelig voor vals alarm en reageren ze niet op echte dreigingen. Ze kunnen plotseling stoppen met functioneren en het systeem zal u niet waarschuwen voor de storing. Het bereik van de radiocommunicatie is nauwelijks voldoende om het pand te dekken en de verbinding wordt voortdurend onderbroken. De app werkt niet correct en uw eigendom is onbeschermd tegen indringers. Bovendien weigeren meldkamers om dergelijke alarmsystemen te koppelen aan hun systeem.

Om u te helpen de juiste beslissing te nemen, hebben wij 6 hoofdvereisten geformuleerd die noodzakelijk zijn voor een betrouwbaar beveiligingssysteem. Verder hebben we ook geschetst hoe Ajax aan deze vereisten voldoet.

1. Het beveiligingssysteem moet verschillende kanalen gebruiken om met de gebruiker te communiceren.

Het beveiligingssysteem met over verschillende communicatiekanalen beschikken voor het verzenden van (alarm)meldingen naar de gebruiker en de (optionele) meldkamer: GSM, Ethernet en/of Wi-Fi.

Alarmsystemen die zijn uitgerust met één enkel communicatiekanaal zijn onbetrouwbaar omdat bij het wegvallen van dit enige kanaal, ze niet meer functioneren en/of communiceren met de gebruikers (en/of meldkamer). Bijvoorbeeld als u onvoldoende saldo op uw SIM-kaartaccount hebt of vanwege een fout aan de kant van de provider. Bovendien zijn dergelijke alarmsystemen gemakkelijker te saboteren door een eenvoudige blokkering van gsm-frequenties (enkel SIM-kaart) of het saboteren van de Ethernet-kabel als u enkel een bekabelde internetverbinding gebruikt.

Als een beveiligingssysteem meerdere communicatiekanalen heeft, wordt één daarvan gebruikt als hoofdkanaal terwijl de andere kanalen dienstdoen als back-up. Dergelijke systemen zijn betrouwbaarder omdat een gelijktijdige storing van meerdere kanalen minder waarschijnlijk is, zodat in de meeste gevallen het systeem normaal zal blijven functioneren. Hoe meer communicatiekanalen het systeem gebruikt, hoe groter de kans dat de gebruikers (en/of meldkamer) tijdig van de dreiging op de hoogte worden gebracht.

Als er meerdere GSM-modules in het bedieningspaneel zijn geïnstalleerd en er geen andere communicatiekanalen worden gebruikt, dan heb je in werkelijkheid maar één kanaal. Als de GSM-frequenties vastlopen, wordt het systeem afgesloten van de buitenwereld.

Ook de tijdspanne die nodig is om te schakelen tussen de verschillende communicatiekanalen is belangrijk. Met goedkope alarmsystemen kan het proces tientallen minuten duren. Ondertussen duurt een inbraak zelden langer dan 5-10 minuten.

Welke communicatie-methodes gebruikt het Ajax-beveiligingssysteem?

De Ajax Hub gebruikt GSM en Ethernet om informatie en alarmmeldingen te communiceren met de gebruikers (en/of meldkamer). De Hub Plus is uniek binnen de wereld van beveiligingssystemen omdat het vier geautoriseerde communicatiekanalen tegelijkertijd gebruikt: Wi-Fi, Ethernet en twee 2G/3G-slots voor SIM-kaarten. Het overschakelen van Ethernet (of Wi-Fi voor Hub Plus) naar de SIM-kaart gebeurt onmiddellijk en het schakelen tussen beide SIM-kaarten (Hub Plus) neemt maximum 4 minuten in beslag.

2. Het beveiligingssysteem moet een cloud server gebruiken.

In regel vertegenwoordigt de cloud server een koppeling tussen de alarmcentrale en de toepassing voor het beveiligingsbeheersysteem. Het stelt de gebruikers in staat om, via een internetverbinding, alle aspecten van de apparatuur te controleren en informatieve push- en alarmmeldingen te ontvangen, zelfs als de gebruikers zich op duizenden kilometers afstand van de faciliteit bevinden. In professionele systemen bewaken cloud servers ook de verbinding met de beveiligingsapparatuur en de functionaliteit ervan door het bedieningspaneel te pollen. Hoe hoger de polling-frequentie, hoe sneller de server de aanwezigheid van een probleem detecteert en de gebruikers (en/of meldkamer) waarschuwt over de situatie.

Hoe het Ajax-beveiligingssysteem de Ajax Cloud-service gebruikt?

Naast de mogelijkheid om het alarmsysteem te bedienen via de Ajax-applicatie en pushmeldingen te ontvangen, is de Ajax Cloud Service verantwoordelijk voor het weergeven van actuele status van het alarmsysteem. Daarom communiceert de Ajax Cloud Service regelmatig (instelbaar tussen 10 tot 300 seconden) met de Ajax Hub om de systeemstatus in de Ajax-applicatie bij te werken. Als de communicatie met de Ajax Hub wordt verbroken, stuurt de Ajax Cloud Service in real-time een alarm naar de gebruikers (en/of meldkamer).

3. De detectoren en randapparatuur moeten een betrouwbare communicatietechnologie gebruiken voor de communicatie met de alarmcentrale.

Bij draadloze beveiligingssystemen vindt de uitwisseling van informatie tussen de alarmcentrale en de detectoren plaats via een radiokanaal. De communicatie moet uiterst betrouwbaar zijn, omdat zelfs kortdurende verstoringen (die leiden tot een toename van de tijd die nodig is om een ​​alarm door te geven) ongewenst zijn, terwijl het verlies van communicatie volledig onaanvaardbaar is omdat de alarmcentrale, en bijgevolg de gebruikers (en/of meldkamer) niet op de hoogte zijn van een alarmmelding.

Professionele systemen werken in de regel op frequenties van 433 MHz of 868 MHz en gebruiken een frequentieband in plaats van een vaste frequentie voor de communicatie tussen de alarmcentrale, detectoren en randapparatuur. Hierdoor kan het systeem de werkingsfrequentie automatisch wijzigen in geval van accidentele of opzettelijke interferentie. Deze technologie staat bekend als ‘Frequency Hopping’.

Waarom Wi-Fi niet geschikt is voor communicatie tussen beveiligingsapparaten:

 • In flatgebouwen en kantoren zijn Wi-Fi-frequenties (2,4 GHz en 5 GHz) erg vervuild en overladen met apparaten: computers, smartphones, huishoudelijke apparaten... Dit leidt tot ‘Domestic Jamming’ en gegevensverlies tijdens verzending.
 • De netwerkapparatuur (zoals routers, repeaters…) die betrokken zijn bij de gegevenstransmissie via Wi-Fi, bepaalt de stabiliteit en de goede werking van het beveiligingssysteem.
 • Wi-Fi heeft een relatief klein communicatiebereik tot ongeveer 150 meter zonder obstakels. De beperking kan verholpen worden door meerdere netwerkcomponenten te gebruiken, maar elke uitbreiding van het Wifi-netwerk vermindert opnieuw de betrouwbaarheid van het beveiligingssysteem.

Welke radiotechnologie gebruikt Ajax?

Voor de draadloze communicatie tussen de Hub en de componenten maakt het beveiligingssysteem van Ajax gebruik van Jeweller-radiotechnologie. Jeweller werkt binnen het bereik van 868,0 tot 868,6 MHz of 868,7 tot 869,2 MHz (afhankelijk van de regio) en controleert permanent het kwaliteitsniveau van het radiokanaal. Van zodra de grenswaarde tijdens de data-overdracht wordt overschreden, wordt dit gedetecteerd door de Ajax Hub en schakelt deze over naar een minder vervuilde frequentie. Daarbij worden passende meldingen naar de gebruikers (en/of meldkamer) verzonden.

Dankzij het gebruik van de gepatenteerde “Jeweller”-technologie neemt de onderlinge communicatie tussen alle elementen minder dan 0,15 seconden in beslag, wordt de signaalsterkte automatisch aangepast, wordt de batterij van elk onderdeel minimaal belast en wordt een communicatiebereik tot 2.000 meter bereikt.

4. Tweeweg-communicatie (duplex) tussen de componenten is vereist.

De communicatie tussen de componenten kan eenzijdig of bilateraal zijn. In het eerste geval communiceren de detectoren de systeeminformatie en alarmmeldingen met de alarmcentrale, maar de alarmcentrale niet met de detectoren. Als het apparaat faalt (vanwege sabotage of uitval) of als de verbinding wordt onderbroken, is de alarmcentrale niet op de hoogte van de situatie en worden de gebruikers (of meldkamer) niet op de hoogte gebracht van de inbraak.

In beveiligingssystemen met tweezijdige verbinding (duplex) wisselen de alarmcentrale en de detectoren informatie uit. De detector blijft het alarm verzenden tot de alarmcentrale de ontvangst bevestigt. In dit geval bestaat er geen risico dat de gegevens verloren gaan tijdens een korte onderbreking van de verbinding. De alarmcentrale kan de apparaatinstellingen aanpassen en peilen naar de apparaten om de verbinding te controleren. Het betrouwbaarheidsniveau van een dergelijk systeem is meerdere malen hoger.

Hoe het Ajax-beveiligingssysteem een ​​tweezijdige verbinding gebruikt?

De melders sturen om de 12 seconden statusmeldingen naar de Ajax Hub. De Hub reageert hierop met een ontvangstbevestiging en werkt de apparaatstatus in de toepassing bij. Als het apparaat om welke reden dan ook niet reageert, beschouwt de Hub het apparaat als verloren en informeert het de gebruikers (en/of meldkamer) over de situatie.

Bij het verzenden van een alarm vraagt ​​de detector om bevestiging van de Hub. Als de detector geen reactie ontvangt, blijft het een alarm doorsturen tot de Hub de melding accepteert en verwerkt.

Dankzij de tweezijdige verbinding kan de gebruiker apparaten op afstand testen en hun instellingen wijzigen via de Ajax-app: de sensorgevoeligheid, het volume van de sirene(s), hun reactie op alarmsituaties, diverse beveiligingsgroepen instellen…

5. Het beveiligingssysteem codeert de gegevens zodat deze beschermd zijn tegen fraude.

De gegevens die tussen de detectoren en de alarmcentrale worden verzonden, moeten worden gecodeerd en beschermd tegen fraude. Met dit laatste wordt voorkomen dat de apparatuur wordt gesaboteerd, inclusief het overschrijven van de versleuteling die wordt gebruikt voor het besturen van het alarmsysteem, omdat, in het slechtste geval, de daders volledige controle over het beveiligingssysteem zouden krijgen.

Het is pas optimaal als het radiosignaal gecodeerd wordt met een complex algoritme, want hoe gecompliceerder de codering, hoe moeilijker het is om het systeem te hacken en toegang te krijgen tot de administratie. Het kraken van bijvoorbeeld een 128-bits AES-codering vereist honderden jaren om te decoderen. Een alarmsysteem met eenvoudige of primitieve codering daarentegen kan binnen enkele minuten worden gehackt met een ‘Code Grabber’.

Een code grabber is een apparaat voor het onderscheppen van signalen tussen een beveiligingssysteem en een besturingsapparaat (afstandsbediening of draadloos bedieningspaneel), waarmee het beveiligingssysteem kan worden gehackt.

Hoe uw Ajax-systeem wordt beschermd tegen fraude?

In plaats van bestaande standaardalgoritmen te gebruiken ontwikkelde Ajax zijn eigen oplossingen. Alle verzonden gegevens worden versleuteld met een AES-algoritme en een zwevende sleutel. Elke Ajax-component beschikt over een individuele identificatie via het “Jeweller”-protocol, waardoor het beveiligingssysteem niet kan worden uitgeschakeld door een afstandsbediening die niet gekoppeld is aan de Ajax Hub.

De betrouwbaarheid en het integriteitsniveau van het Ajax-alarmsysteem wordt bevestigd door het EN 50131 Grade 2 certificaat. Het systeem is dus bestand tegen ervaren inbrekers met speciale apparatuur.

6. Het beveiligingssysteem moet verbonden zijn met de meldkamer van een beveiligingsbedrijf.

De taak van het beveiligingssysteem is om de dreiging zo vroeg mogelijk te identificeren. Het is echter niet voldoende om u bewust te zijn van het probleem - u moet er ook gepast op reageren. Nadat een bericht van het alarmsysteem werd ontvangen, kan de gebruiker zelf contact opnemen met de politie, een onafhankelijke benadering van criminelen is meestal niet het beste idee. Het is rationeler om de reactie aan professionals toe te vertrouwen door het beveiligingssysteem aan te sluiten op de meldkamer van een beveiligingsbedrijf.

Beveiligingsorganisaties koppelen enkel gecertificeerde beveiligingssystemen aan hun controlekamer. Tijdens het certificatieproces wordt de beveiligingsapparatuur getest door onafhankelijke laboratoria met een licentie voor het uitvoeren van specifieke tests: functionaliteit, bestendigheid tegen klimaat- en mechanische storingen, externe elektromagnetische velden, kwaliteit van de radiocommunicatie en de gevoeligheid voor externe invloeden. Zelfs als de toestellen slechts voor één test falen, wordt er geen certificaat uitgereikt.

Vooraleer nieuwe apparatuur onder realistische omstandigheden wordt gebruikt, installeren de beveiligingsbedrijven de apparaten in testfaciliteiten (appartementen, huizen, kantoren…) naast reeds bewezen beveiligingssystemen. Als het nieuwe systeem qua betrouwbaarheid vergelijkbaar is, en dus niet vatbaar is voor valse triggers, storingen en de bedreigingen correct detecteert, wordt het gekoppeld aan de meldkamer.

Hoe Ajax aan te sluiten op de meldkamer?

Het Ajax-beveiligingssysteem kan vrijwel overal ter wereld worden aangesloten op een meldkamer. U kunt zelfs rechtstreeks vanuit de applicatie een beveiligingsbedrijf kiezen:

 • Ga naar Beveiligingsbedrijven in de hub-instellingen (Apparaten → Hub → Instellingen → Beveiligingsbedrijven)
 • Selecteer het bedrijf in de lijst en klik op “Monitoring-aanvraag” verzenden.

Conclusie

Enkel een betrouwbaar professioneel beveiligingssysteem dat uitgebreide bescherming biedt - en ervoor zorgt dat u permanent geïnformeerd bent over de situatie - kan worden vertrouwd voor de bescherming van mensen en eigendommen.

 • Het beveiligingssysteem moet dankzij verschillende communicatiekanalen altijd contact hebben met de buitenwereld.
 • De gebruikers (en/of de meldkamer) moeten op de hoogte zijn van de normale werking van het beveiligingssysteem door het regelmatig uitwisselen van informatie tussen de Cloud Server en alle andere componenten.
 • De detectoren, besturingsapparaten en sirenes moeten permanent verbonden zijn met de alarmcentrale (bedieningspaneel). Dit kan enkel als het beveiligingssysteem de juiste communicatietechnologie gebruikt.
 • In geval van uitval van apparatuur of bij sabotage, worden de gebruikers (en/of meldkamer) in real time op de hoogte gesteld van de situatie.
 • Inbrekers hebben geen toegang tot uw beveiligingssysteem en kunnen de bescherming niet uitschakelen omdat hacking en sabotage is uitgesloten.
 • Als er zich een incident voordoet kunnen de gebruikers (en/of de meldkamer) de gepaste actie ondernemen.

Aanvaard u cookies om uw bezoek aan onze website te verbeteren? Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »